Χρηματοδοτικά εργαλεία

Οι λύσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 για την ενίσχυση των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα


...
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένα εργαλείο για παροχή δανείων με εγγυήσεις από το ΠΑΑ 2014 - 2020.

Μάθε περισσότερα...
...
Μικροδάνεια

Ένα εργαλείο για την παροχή μικροπιστώσεων με τη συμμετοχή του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Μάθε περισσότερα...