Διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑΑ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υπαχθείτε στο ΤΕΑΑ.


Step 1
Βήμα 1:

Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχεδίο. Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Step 2
Βήμα 2:

Ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας.

Step 3
Βήμα 3:

Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤΑΕΕ προς την Τράπεζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Step 4
Βήμα 4:

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της επιλογής σας.


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 - 2020 στα τηλέφωνα 210 527 5012 ή 210 527 5004 ή με e-mail: idaniilidis@mou.gr, kapostolopoulos@mou.gr.